Νέα προγράμματα επιδότησης μέσα στο 2018

Στο νέο έντυπο που εξέδωσε η ΕΥΔ με τίτλο «Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης»  μπορείτε να ενημερωθείτε  για την πορεία του ΕΠΑνΕΚ και για την υποστήριξη που προσφέρει στην επιχειρηματικότητα της χώρας, μέσω των Δράσεων ενίσχυσης που υλοποιούνται. Επίσης παρουσιάζονται οι ανοικτές Δράσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά και αυτές που αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν.

Επιπροσθέτως υπάρχει αναφορά στο υπερταμείο συμμετοχών «EquiFund»  το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα και οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και από εθνικούς πόρους.

Δείτε αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο.

Τα στελέχη της εταιρείας μας εκτός από την μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση τεχνοοικονομικών μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα, έχουν εμπειρία και στην αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι ενταγμένα στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και του αναπτυξιακού νόμου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ