Επιδοτούμενα προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Στις 7/03/2023 δημοσιευθήκαν οι δύο δράσεις για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Για περισσότερα δείτε εδώ Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

 Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
 • Έμμεσες δαπάνες
Έναρξη υποβολών αιτήσεων

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Η Πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιπλέον  αυτή την περίοδο είναι ενεργό πρόγραμμα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ»

Μπορείτε να δείτε εδώ το video από την βράβευση.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση των βραβείων.

Περισσότερα εδώ

Στην εταιρεία μας έχουμε επενδύσει στην λεπτομέρεια και στο έλεγχο των προτάσεων πριν την υποβολή τους ,για αυτό έχουμε και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μπορείτε να δείτε από το site μας τις εγκρίσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από την εταιρεία μας.

Τα στελέχη της εταιρείας μας εκτός από την μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση τεχνοοικονομικών μελετών για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, έχουν εμπειρία και στην αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.

Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι ενταγμένα:

 • στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
 • στο μητρώο αξιολογητών του Αναπτυξιακού νόμου
 • στο μητρώο ελεγκτών του Αναπτυξιακού νόμου (Ε.Μ.Π.Ε)

Αναλαμβάνουμε την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και την διαδικασία υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Γραφτείτε στην παρακάτω φόρμα για να σας ενημερώσουμε σε ποιο πρόγραμμα μπορείτε να ενταχθείτε.

Μετα την εγγραφή σας θα σας στείλουμε Link για να κλείσετε την τηλεφωνική συνάντηση με τον εξειδικευμένο μας σύμβουλο , στην ώρα και την ημέρα που εσείς επιθυμείτε.

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα ενεργά προγράμματα