Ανακοινώθηκαν δυο προσκλήσεις για τον αναπτυξιακό νόμο

Προθεσμία: July 31, 2020

Ανακοινώθηκαν δύο προσκλήσεις για τον αναπτυξιακό νόμο.

οι προσκλήσεις είναι οι εξής:

1)Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

2) Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Οι προσκλήσεις θα είναι ενεργές για υποβολές έως 31/07/2020

 

Για να ενημερωθείτε γραφτείτε εδώ