Συνέχιση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ για Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου

 

Απο την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 12:00μμ, ανοίξε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου  από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ” και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μμ (Προηγούμενη περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).

Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των Τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.