Πρόγραμμα Leader στη Μεσαρά Ηρακλείου

Πρόγραμμα Leader στη Μεσαρά Ηρακλείου

Οι δράσεις που δύναται να χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επενδύσεων μεταποίησης με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (από γεωργικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.): πχ

 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός),
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης (τσικουδιά),
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας και φαρμακευτικής από γεωργικά προϊόντα (πχ προϊόντα από αλόη, λάδι, αρωματικά φυτά) και μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων διατροφής από γεωργικά προϊόντα,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής ζύθου,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων,
 • ο εκσυγχρονισμός μονάδων πυρηνελαιουργείων,
 • η ίδρυση μονάδων επεξεργασίας υπολειμμάτων ελαιουργείων δύο φάσεων για δημιουργία κομπόστ.

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μικρών βιοτεχνιών – εργαστηρίων στους τομείς (ενδεικτικά):

 • της ένδυσης και άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, της υπόδησης,
 • της επεξεργασίας μετάλλων, πέτρας, ξύλου και δέρματος για την κατασκευή προϊόντων,
 • της χαρτοποιίας και της κατασκευής χάρτινων προϊόντων,
 • της λαϊκής τέχνης (κεραμική, υφαντική, αργυροχοΐα – χρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική,  μαχαιροποιία κ.α),
 • της κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες,
 • της κατασκευής προϊόντων που ανήκουν στον κλάδο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) (κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσικών οργάνων κ.α.),
 • η δημιουργία επισκέψιμων χώρων επίδειξης / παρακολούθησης της κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης (κεραμικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, κοσμήματος, μουσικών οργάνων κλπ), • είδη διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (παραδοσιακοί φούρνοι, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κλπ)

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επενδύσεων μεταποίησης (όλα τα γεωργικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι της συνθήκης): πχ

 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, με παράλληλη ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίων οπωροκηπευτικών και αρωματικών φυτών,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυροκομείων και παραπροϊόντων γάλακτος,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων μελιού, λαδιού, κρασιού,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός οινοποιείων,
  • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων,
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων φρούτων, χυμοποίησης οπωρών, μαρμελάδων.​
Δικαιούχοι

Αγρότες, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου

1) Δήμος Γόρτυνας: Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας (ΤΚ Αγίου Κυρίλλου, Απεσωκαρίου, Βασιλικής, Μιαμούς).
2) Δήμος Φαιστού: Δημοτική Ενότητα Μοιρών (ΤΚ Αληθινής, Αντισκαρίου, Πηγαϊδακίων, Πόμπιας), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (ΔΚ Τυμπακίου, ΤΚ Καμηλαρίου, Κλήματος, Λαγολίου, Μαγαρικαρίου, Πιτσιδίων).

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:
1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.
4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας
8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

Υποβολή προτάσεων

από 12/4/2023 έως 16/6/2023