Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Παρατείνεται η υποβολή των προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 13/05/22.

Για περισσότερα δείτε εδώ Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών