Παράταση για το Leader Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών

Παράταση δόθηκε για το τοπικό πρόγραμμα Leader Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER , στη συνεδρίασή της με αριθ. πρακτικού 18/15-6-2020, έλαβε απόφαση για 2η  παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020,.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020 (15/07/2020) και ώρα 15:00.

Για να δείτε περισσότερα για το Leader Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών πατήστε εδώ