Παράταση για τα προγράμματα Ψηφιακό βήμα και άλμα

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση ψηφιακό βήμα και άλμα. Mεταξύ άλλων παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00

Δείτε την 2η Τροποποίηση για το ψηφιακό βήμα εδώ

Δείτε την 2η Τροποποίηση για το ψηφιακό άλμα εδώ