Παράταση έως 15 Νοεμβρίου για το ψηφιακό άλμα και βήμα

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση ψηφιακό βήμα και άλμα μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.