ΕΣΠΑ χονδικό εμπόριο

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το χονδρικό εμπόριο.

Στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων επιδοτούνται οι επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110128920