ΕΣΠΑ ανακύκλωση

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Όροι και προϋποθέσεις

Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%.

Περίοδος υποβολής

από 7/9/2020 έως 6/11/2020