Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης

Υπαγόμενες πράξεις:
  • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)
  • Εκσυγχρονισμός/ μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια
  • Ίδρυση / εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
 Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:
  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ),
  • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Περιοχές εφαρμογής

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD-Leader ΕΠΑΛΘ, η οποία είναι η παρακάτω:

Δήμος Δέλτα:  Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων

Περίοδος υποβολής

26/1/2022 έως 28/3/2022

Για να ελέγξουμε εάν η δραστηριότητα σας είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα γραφτείτε στην παρακάτω φόρμα

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα