Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κυκλάδων

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (δράσεις εκτός αλιευτικού τουρισμού).
 • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

δ) προώθηση στις περιοχές αλιείας, της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας και της θάλασσας

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά την κατασκευή/προμήθεια πλοίων αναψυχής και σκαφών εφαρμόζεται υποχρεωτικά η Υ.Α. 4200/08/15/14-1-2015 «Χαρακτηρισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού» ενώ εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν καταδυτικό τουρισμό, θαλάσσιο οικοτουρισμό (π.χ. δραστηριότητες παρατήρησης της χλωρίδας και πανίδας και ερμηνείας της φύσης, οικο-περιηγήσεις), θαλάσσιο περιηγητικό τουρισμό, θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό, μεταφορά φορτίων και προσωπικού για την εξυπηρέτηση πλοίων, όπου επιτρέπεται και η κατασκευή/προμήθεια σκάφους με τις κατάλληλες για τις ανάγκες και τη λειτουργία της επένδυσης προδιαγραφές, με ολικό μήκος μέχρι 10 μέτρα (ή 15 μέτρα για σκάφη μεταφοράς φορτίων και προσωπικού) και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά του για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι:
 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Υπάρχει λίστα με επιλέξιμους ΚΑΔ βάσει της πρόσκλησης.

Μπορείτε να γραφτείτε στην παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε εάν είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ που σας ενδιαφέρει.

Περιοχές εφαρμογής
 1. Δήμος Αμοργού
 2. Δήμος Ανάφης
 3. Δήμος Άνδρου
 4. Δήμος Αντιπάρου
 5. Δήμος Θήρας
 6. Δήμος Ιητών
 7. Δήμος Κέας
 8. Δήμος Κιμώλου
 9. Δήμος Κύθνου
 10. Δήμος Μήλου
 11. Δήμος Μυκόνου
 12. Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
 13. Δήμος Πάρου
 14. Δήμος Σερίφου
 15. Δήμος Σικίνου
 16. Δήμος Σίφνου
 17. Δήμος Σύρου – Ερμούπολης
 18. Δήμος Τήνου
 19. Δήμος Φολεγάνδρου
Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 5/11/2021

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14/01/2022

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.