Επιδότηση ΕΣΠΑ σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικά κέντρα

Επιδότηση ΕΣΠΑ σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικά κέντρα

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων επιδοτούνται τα κτηνιατρεία και τα κτηνιατρικά κέντρα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110128920