Ενημέρωση για τις προθεσμίες για τον αναπτυξιακό νόμο

Ενημέρωση για τις προθεσμίες για τον αναπτυξιακό νόμο

Ανακοινώθηκε δελτίο τύπου  από την Γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων για τις προθεσμίες των προσκλήσεων του αναπτυξιακού νόμου

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  δεν θα παραταθεί.

Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Γραφτείτε για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα