Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Αυτή την περίοδο είναι ενεργά τα παρακάτω δύο προγράμματα:

1)Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική. 

2)Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφοριές και για τους όρους των προγραμμάτων πατήστε πάνω στους συνδέσμους των προγραμμάτων

Γραφτείτε στην φόρμα για δωρεάν προ αξιολόγηση και για την ενημέρωση των προγραμμάτων