Πρόσκληση leader για την Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και Ηρακλείου

Προθεσμία: June 17, 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης (προτάσεις) για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δήμος Αγίου Βασιλείου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης
Δήμος Αμαρίου: το σύνολο του Δήμου
Δήμος Ανωγείων: το σύνολο του Δήμου
Δήμος Μυλοπόταμου: το σύνολο του Δήμου
Δήμος Ρεθύμνου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου και από την Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δήμος Γόρτυνας: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα.

Δήμος Μαλεβιζίου: το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα και οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου.
Δήμος Φαιστού: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού και οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών από την Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
• Οικοτεχνίες
• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
• Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
• Επιχειρήσεις Εμπορίου
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 13/03/2019 και ώρα 13.00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 17/06/2019 και ώρα 15.00

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ