Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημιουργήθηκε απο μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία. Σκοπός της εταιρείας είναι μέσα απο την σύνθεση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας να προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα έχουν αποτέλεσμα.

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%

Τι προσφέρει η εταιρεία μας


Πληροφορούμαστε για την κάθε ανάγκη σας

 1. Συζητάμε μαζί σας για τις ανάγκες σας για την επιχείρηση σας ή την δραστηριότητα που θέλετε να ξεκινήσετε
 2. Μας ενημερώνεται για τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης σας ή της επιχειρηματικής νέας κίνησης
 3. Μας προσκομίζεται κάποια δικαιολογητικά για να κάνουμε την προ αξιολόγηση.

Ερευνούμε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης αν σας ταιριάζει

 1. Πραγματοποιούμε προ αξιολόγηση βάσει των αναγκών και των στοιχείων που μας έχετε δώσει
 2. Ελέγχουμε όλες τις δυνατές δυνατότητες για χρηματοδότηση
 3. Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης

Σας καθοδηγούμε για τα δικαιολογητικά

 1. Ενημερώνουμε για τα τυπικά δικαιολογητικά του προγράμματος
 2. Ενημερώνουμε για τα λοιπά βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
 3. Ελέγχουμε για την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών

Εκπονούμε την οικονομοτεχνική μελέτη

 1. Σχεδιάζουμε την οικονομοτεχνική μελέτη
 2. Η οικονομοτεχνική μελέτη βασίζεται στην επίτευξη μεγαλύτερης βαθμολογίας βάσει των βαθμολογικών κριτηρίων
 3. Ελέγχουμε την πορεία της διαδικασίας υποβολής

Σας καθοδηγούμε για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος

 1. Καθοδηγούμε για την σωστή εξόφληση παραστατικών
 2. Ελέγχουμε την διαδικασία υλοποίησης
 3. Διενεργούμε τυχόν αιτήματα τροποποιήσεων
 4. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της υλοποίησης

Είμαστε δίπλα σας για τις εκταμιεύσεις

 1. Διενεργούμε τα αιτήματα εκταμίευσης
 2. Επιβλέπουμε την διαδικασία της εκταμίευσης
 3. Είμαστε δίπλα σας στην διαδικασία ελέγχου
 4. Ελέγχουμε τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις

Γιατί σε εμάς


Πολύχρονη εμπειρία

Στόχευση των αναγκών σας

Εκπόνηση μελέτης

Οργάνωση και επίτευξη των στόχων

Τα στελέχη μας είναι ενταγμένα στο μητρώο αξιολογητών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στο μητρώο αξιολογητών και ελεγκτών του Αναπτυξιακού νόμου.

92,86% το ποσοστό επιτυχίας σε σύνολο 750 έργων από το 2002 έως σήμερα

Μάθε για τα προγράμματα επιδότησης


Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα ενεργά προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα αναμενόμενα προγράμματα

Εγκρίσεις Προγραμμάτων

Ενημερωθείτε για τις εγκρίσεις προγραμμάτων

Προγράμματα που έχουν λήξει

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που έχουν λήξει