Πρόσκληση Leader για την Μεσσηνία

Προθεσμία: August 23, 2019
Προκυρησσόμενες υποδράσεις  

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες δράσεις :

 • Δράση 19.2.1 : Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
 • Δράση 19.2.2 : Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
 • Δράση 19.2.3 : Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
 • Δράση 19.2.6 : Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
 • Δράση 19.2.7 : Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Οι οποίες περιλαμβάνουν τις υποδράσεις που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1 καθώς και την ενδεικτική κατανομή της  συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση. (Mε την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή/γεωργικός τομέας)

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης

Η Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης που αφορά το σύνολο των υποδράσεων του πίνακα 1 ταυτίζεται με την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ήτοι οι κάτωθι Δήμοι της Π.Ε. Μεσσηνίας :

 • Δήμος Δυτικής Μάνης
 • Δήμος Μεσσήνης
 • Δήμος Οιχαλίας
 • Δήμος Πύλου – Νέστορος
 • Δήμος Τριφυλίας
 • Δήμος Καλαμάτας (εκτός της Δ.Κ. Καλαμάτας, δηλ. το όριο της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής)

 Ο αναλυτικός πίνακας της περιοχής παρέμβασης ανά Τοπική Κοινότητα και το χαρακτηρισμό αυτής παρουσιάζεται στο παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 07/05/2019 & ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23/08/2019 & ώρα 15:00
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ