Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας

Πρόγραμμα Leader για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλίας

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή της Αιτωλίας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η υποδράση που προκυρήσσεται είναι η εξής:

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.​

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα:

  • Yφιστάμενες επιχειρήσεις. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσκομίζεται έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ (με ΚΑΔ που αιτιολογεί το είδος της επένδυσης). Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να έχουν συστήσει το νομικό πρόσωπο του φορέα, να έχουν αποκτήσει ΑΦΜ και να προσκομίσουν το καταστατικό και την έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ (με ΚΑΔ που αιτιολογεί το είδος της επένδυσης)
  • Tο νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι. ​εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.​
Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου και η T.K. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.​

Υποβολή προτάσεων

 από 12/5/2023 έως 17/5/2023

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα