Πρόγραμμα Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η εταιρεία μας σε ένα ακόμα πρόγραμμα είναι σε θέση να ανακοινώσει 100% επιτυχία σε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε στο πρόγραμμα της Νεοφυής επιχειρηματικότητα.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις είναι οι εξής:

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
1Ν2ΝΦ-0224760000
2Ν2ΝΦ-0315360000
3Ν2ΝΦ-0320660000
4Ν2ΝΦ-0623660000
5Ν2ΝΦ-0576660000
6Ν2ΝΦ-0829460000
7Ν2ΝΦ-0530960000
8Ν2ΝΦ-0496760000
9Ν2ΝΦ-0318860000
10Ν2ΝΦ-0289260000
11Ν2ΝΦ-0448560000
12Ν2ΝΦ-0691860000
13Ν2ΝΦ-0412260000
14Ν2ΝΦ-0438160000
15Ν2ΝΦ-0356860000
16Ν2ΝΦ-0491960000
17Ν2ΝΦ-0612160000
18Ν2ΝΦ-0682360000
19Ν2ΝΦ-0846260000
20Ν2ΝΦ-0608860000
21Ν2ΝΦ-0666160000
22Ν2ΝΦ-0892460000
23Ν2ΝΦ-0647660000
24Ν2ΝΦ-0495460000
25Ν2ΝΦ-0421260000
26Ν2ΝΦ-0654660000
27Ν2ΝΦ-0422360000
28Ν2ΝΦ-0349660000
29Ν2ΝΦ-0437260000
30Ν2ΝΦ-0623360000
31Ν2ΝΦ-0448060000
32Ν2ΝΦ-0554960000
33Ν2ΝΦ-0136860000
34Ν2ΝΦ-0358460000
35Ν2ΝΦ-0411060000
36Ν2ΝΦ-0422960000
37Ν2ΝΦ-0604260000
38Ν2ΝΦ-0243860000
39Ν2ΝΦ-0901460000
40Ν2ΝΦ-0446560000
41Ν2ΝΦ-0467760000