Εγκρίσεις στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας είχε τις παρακάτω εγκρίσεις στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1Ν13ΕΠ-0034808150000ΑΤΤΙΚΗΣ
2Ν13ΕΠ-004148150000ΑΤΤΙΚΗΣ
3Ν13ΕΠ-0041303120000ΑΤΤΙΚΗΣ
4Ν13ΕΠ-0035429133000ΑΤΤΙΚΗΣ
5Ν13ΕΠ-0039973103537ΑΤΤΙΚΗΣ
7Ν13ΕΠ-0033223150000ΚΡΗΤΗΣ
6Ν13ΕΠ-0042322110256.4ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ