Αποτελέσματα προγράμματος χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΠΕΠ

Κωδικός Έργου         ΒαθμολογίαΕγκεκριμένος προυπολογισμόςΕΠ-Άξονας
ΒΕΣ-22936                     69,649.175,30ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22946                     70,08100.000,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22945                     82,584.140,64ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22935                     82,528.582,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-30709                     60,35100.000,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-23140                     72,4143.588,78ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-02998                     72,0769.511,75ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22942                     70,1437.691,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-14328                     72,2824.050,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-31034                     8429.003,80ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-00811                     8356.991,53ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-00323                     66,3164.100,00ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-02999                     91,7595.783,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-01261                     76,7561.045,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-17184                     67,9643.334,76ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-01265                     82,25100.000,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-23185                     71,7152.320,00ΑΤΤΙΚΗ
 ΒΕΣ-0464183,543.127,44ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-00965                     84,628.613,03ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22574                     83,7594.251,50ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-02663                     78,972.001,45ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22629                     86116.390,13ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-27636                     83,5231.959,24ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-31030                     8929.002,36ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-00885                     82,552.300,77ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-41550                     60,6383.850,00ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-31264                     85,38269.646,93ΑΤΤΙΚΗ
Κωδικός Έργου         ΒαθμολογίαΕγκεκριμένος προυπολογισμόςΕΠ-Άξονας
ΒΕΣ-23188                     81,7532.663,50ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-01494                     78,537.977,93ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-18132                     65,05154.412,50ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΕΣ-30675                     72,4542.829,43ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22933                     7024.284,90ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-23797                     66,75158.760,79ΚΡΗΤΗ
ΒΕΣ-01165      72,45156.403,20
ΒΕΣ-22507                     70,626.056,26ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-02118                     7948.557,52ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-08272                     65,4662.038,79ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-00601                     64,6860.716,30ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-39420                     89273.566,60ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-23141                     7460.431,94ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22815                     67,534.759,79ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-23176                     7022.450,63ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-10264                     65,585.174,23ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΕΣ-22943                     63127.297,51ΗΠΕΙΡΟΣ
ΒΕΣ-06899                     71,75109.066,46ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-0482169,540.890,00
ΒΕΣ-27760                     69,2532.566,03ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΕΣ-38691                     65100.000,00ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΒΕΣ-22671                     7399.464,00ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-39451                     73,5220.554,77ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΒΕΣ-31158                     52,879.650,00ΚΡΗΤΗ
ΒΕΣ-41483                     61,5636.400,00ΚΡΗΤΗ
ΒΕΣ-08806                     75,75285.169,94ΗΠΕΙΡΟΣ
ΒΕΣ-13349                     76300.000,00ΔΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΕΣ-21579                     69,8387.979,05ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-21841                     70,591.692,02ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΕΣ-2293876,596.655,97
ΒΕΣ-22287    65,9547.721,06
ΒΕΣ-08671                     77288.803,75ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΕΣ-00341                     81,38107.594,64ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-1449171,46140.024,90
ΒΕΣ-20468                     73,3826.460,50ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-05699                     75,1347.363,48ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-21935                     7774.343,94ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-00536                     71125.025,38ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-22937                     8827.374,80ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-04113                     7736.411,50ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΣ-22846                     60262.631,10ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΕΣ-2291880                     91.091,33  ΑΤΤΙΚΗ

Για τα αποτελέσματα και περισσότερα στοιχεία κάντε κλικ εδώ