Η εταιρεία


H Εταιρεία  ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

  • Αναπτυξιακός νόμος
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
  • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
  • Τοπικά προγράμματα Leader
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020
περισσότερα
συμβουλοι εσπα

Επιδοτησεις


Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα ενεργά προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα αναμενόμενα προγράμματα

Εγκρίσεις Προγραμμάτων

Ενημερωθείτε για τις εγκρίσεις προγραμμάτων

Προγράμματα που έχουν λήξει

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα που έχουν λήξει

Εγγραφείτε στο Newsletter